Palvelut

Mainonta

Näkyvyyttä, tunnettuutta & asiakkaita

Mainontapalveluihimme lukeutuvat hakukonemarkkinointi (SEM), Facebook-markkinointi sekä display-mainonnan eri variaatiot retargetoinnista prospektoivaan mainontaan. Me tunnemme verkkomarkkinoinnin tehokkaimmat mediat, markkinointikeinot ja mainosmuodot. Yhdistämällä monipuolisesti markkinointikanavia löydämme parhaat kanavat yrityksesi markkinointiin.

Prospektoivien sosiaalisen median-, YouTube-, ja display -mainontakampanjoiden tarkoituksena on kasvattaa yrityksesi tunnettuutta ja aktivoida potentiaaliset asiakkaat. Hakusanamainonnan avulla tavoitetaan ne asiakkaat, jotka etsivät tietoa yrityksestäsi ja jotka tekevät ostopäätöstä verkosta. Retargetointikampanjoilla kohdistetaan räätälöityjä markkinointiviestejä verkkosivuston vierailijoille.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Analytiikka

Mittaa, analysoi & kehitä

Saat mitä mittaat. Web-analytiikka on internet-markkinoinnin perusta, jonka avulla kaupan esteet tunnistetaan ja markkinointipanostuksia kohdennetaan paremmin. Jokainen verkkopalvelu on olemassa jostain syystä. Olipa sivuston liiketoiminnallinen tavoite mikä tahansa, kuten uuden asiakkuuden solmiminen, uuden myyntiliidin hankkiminen tai brändin rakentaminen, me löydämme analytiikan avulla keinot parempaan lopputulokseen. Analytiikan avulla selvitetään, miten verkkopalvelu voi saavuttaa sille asetetut tavoiteet paremmin. Jatkuva seuranta ja kehittäminen on edellytys tehokkaalle liiketoiminnalle verkossa.

Liiketoimintalähtöisessä web-analytiikassa määrittelemme tärkeimmät liiketoiminnalliset tavoitteet verkkosivustolle ja valjastamme web-analytiikkaohjelmiston raportoimaan tärkeimmät tunnusluvutreaaliaikaisesti. Seuraamalla online-markkinointisi tehokkuutta ja voidaan panostaa kannattavimpiin markkinointikanaviin ja parantaa luonnollista näkyvyyttä hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Toteutus

Tekninen toteutus & visuaalinen ilme

Väitämme, että verkkosivut ovat yrityksen tärkein markkinointikanava ja rinnastettavissa toimitiloihin. Kuten myymäläsuunnittelussa, myös verkkosivujen ja -kauppojen suunnittelussa on huomioitava visuaalinen ilme, löydettävyys, asioimisen helppous ja kaupallinen tehokkuus. Www-sivujen tapauksessa puhumme ulkoasusta, hakukoneoptimoinnista ja -näkyvyydestä, käytettävyydestä ja konversiosta.

Suunnittelemme ja toteutamme kokonaisia verkkosivustoja pääasiassa modernien avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmien, kuten WordPressin ja Drupalin, avulla. Toteutamme yhteistyökumppaniemme kautta myös verkkokauppakokonaisuuksia, joissa panostamme hakukonenäkyvyyteen, konversioon, dynaamiseen sisältöön ja sosiaalisen median liitännäisten hyödyntämiseen.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Strategia

Tarkkaan suuniteltuja toimenpiteitä

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Online-strategia on yrityksen johdon tärkein työkalu matkalla menestykseen verkossa. Keskeisin asia yrityksen online-strategian suunnittelussa on ymmärrys markkinasta, kilpailutilanteesta ja asiakkaista. Strategiatyön kautta voidaan määritellä tavoitteet ja edelleen toteuttaa oikeita taktisia toimenpiteitä oikeassa järjestyksessä. Ilman strategiaa panostukset harvoin tuottavat pitkän aikavälin hyötyjä. Työkalut eivät tuota tulosta ilman oikeita toimintamalleja. Strategia on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Liity muiden asiakkaidemme joukkoon tekemään kanssamme tehokasta ja tuloksellista liiketoimintaa verkossa.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita: