Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi tarkoittaa teknisiä ja sisällöllisiä toimenpiteitä, joilla vaikutetaan sivuston näkyvyyteen hakukoneiden luonnollisissa hakutuloksissa. Hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta yhdessä muodostavat hakukonemarkkinoinnin kokonaisuuden – yhden internetin tärkeimmistä markkinointikeinoista.

Hakutuloksissa näkyminen itsessään ei maksa mitään ja lisää sivuston kävijämääriä pitkällä aikavälillä ilman, että jokaisesta klikkauksesta tai näytöstä kertyy kustannuksia. Optimointi voidaan käsittää joko kapeasti tekniseksi hakukoneoptimoinniksi, jossa sivuston lähdekoodi siivotaan hakukoneystävällisemmäksi tai laajaksi optimointikokonaisuudeksi, jossa teknisen optimoinnin lisäksi parannetaan koko verkkosivuston sisältöä ja luodaan linkitystrategia sivuston suosion parantamiseksi.

  • Hakukoneoptimointi on kokonaisuus, joka koostuu seuraavista teemoista:
  • Koko sivuston sekä yksittäisten sivujen sisällön määrä ja laatu
  • Sivuston rakenne ja lähdekoodin laatu
  • Sivustolle osoittavien linkkien määrä ja laatu
  • Avainsanojen strateginen käyttö eri HTML-elementeissä
  • Sivuston ikä ja palvelimen sijainti

Lähes 90% ihmisistä käyttää ostopäätöksissä avukseen hakukoneita, minkä takia hakutuloksissa näkyminen on välttämätöntä toimialasta riippumatta. Parantuneella hakukonenäkyvyydellä on suora vaikutus myyntiin, sillä hakukoneoptimoinnilla parannetaan näkyvyyttä sellaisten asiakasryhmien keskuudessa, jotka jo valmiiksi etsivät tarjoamiasi tuotteita ja palveluita verkosta.
Google sekä muut hakukoneet arvottavat eri sivustot luonnollisissa hakutuloksissa sivuston sisällön, teknisen toteutuksen sekä ulkoisten linkkien mukaan. Käytännössä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia kriteereitä on satoja ja ne lisääntyvät kiihtyvällä tahdilla. Hakukoneoptimointi ei kuitenkaan ole salatiedettä, vaan modernin markkinoinnin prosessi, jossa verkkosivustoa kehitetään systemaattisesti.

Optimointiprojektin aluksi on tärkeää selvittää verkkosivuston optimoinnin tarpeet. Vähemmän kilpailuilla toimialoilla selvitään pienemmillä panostuksilla, kun taas näkyminen korkealla vahvasti kilpailluilla hakutermeillä vaatii suurempia panostuksia. Vastaavasti sivuston teknisten lähtökohtien selvittäminen vaikuttaa optimointitoimenpiteiden valintaan.

Googlen Panda ja Penguin -päivitysten myötä sivuston sisällöllä on huomattavan suuri merkitys hakutuloksiin. Yksinkertaisilla markkinoilla tarjottavilla optimointikikoilla on nykyään hyvin vaikea saavuttaa pysyviä hyötyjä ja suurin osa tällaisista “avaimet käteen” -toimenpiteistä aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä sivustolle. Käytännössä tehokkaimmat hakukoneoptimointiprojektit sisältävät myös jonkin verran sisältömarkkinointia ja strategista linkitystä.