Avainsana-analyysi Google-optimoinnin perustana

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa teknisiin ja sisällöllisiin toimenpiteisiin. Teknisillä toimenpiteillä toimenpiteillä luodaan edellytykset sivun löytymiselle hakukoneista, kun taas sisällöllisillä toimenpiteillä vaikutetaan siihen, millä hakutermeillä sivu valikoituu hakutuloksiin. 2000-luvun alussa Google-optimointi tarkoitti lähinnä meta-tagien lisäämistä lähdekoodiin ja yksittäisillä kikoilla voitiin saavuttaa näkyvyyttä hakutulosten ensimmäisellä sivulla. Kuitenkin Googlen tuoreimpien Panda ja Penguin -päivitysten tarkoituksena on ollut korostaa sivuston sisällön merkitystä ja vähentää yksittäisten hakukoneoptimointikikkojen merkitystä ja näin vähentää mahdollisuuksia hakutulosten manipulointiin.

Englanninkielisessä keskustelussa toistuu väite “SEO is dead” – “hakukoneoptimointi on kuollut”. Väite pitää paikkansa sellaisissa tapauksissa, joissa optimointi mielletään vain sivuston title- ja meta description -kuvausten määrittelynä. Isommassa kuvassa Googlen päivitysten jälkeen sivuston sisällön merkitys on korostunut ja tämän vuoksi myös hakukoneoptimointi on muuttunut teknisestä näpertämisestä kokonaisvaltaiseksi markkinointikeinoksi. Teknisen toteutuksen ja HTML-elementtien määrittelyn lisäksi nykyaikainen optimointi on strategista sisällöntuotantoa.

Miten sivustoja sitten nykyään optimoidaan?

Lukuisten Optimaalin tuottamien Website Review -näkyvyystestien ja hakukoneoptimointisuositusten perusteella päätimme nostaa esille yleisesti suurimman hakukonenäkyvyyttä heikentävän seikan, jota ilman verkkosivuston teknisten yksityiskohtien hiomisella ei saavuteta optimaalisia tuloksia. Kokemustemme perusteella suomalaisten yritysten sivustojen hakukonenäkyvyyttä heikentävät suurilta osin heikot ja jopa väärät avainsanat tai avainsanoihin perustumaton sisältö. Pahimmissa tapauksissa verkkosivustoilta puuttuu varsinainen sisältö lähes kokonaan, minkä vuoksi sivuston ei voikaan löytyä hakutuloksista, tai sitten sisältö perustuu avainsanoihin, jotka ovat liiketoiminnan kannalta merkityksettömiä tai joiden kuukausittaiset hakumäärät ovat lähestulkoon olemattomia.

Avainsanat ovat niitä termejä, joilla potentiaaliset asiakkaat hakevat yrityksen tuotteita ja palveluita internetin hakukoneilla. Strategisesti hyvät avainsanat ovat sellaisia hakutermejä, joiden valinnassa on huomioitu seuraavat seikat:

Relevanssi
avainsanan tulee liittyä kiinteästi sivun sisältöön
Hakumäärät
avainsanan kuukausittaiset hakumäärät tulee olla merkittäviä
Kilpailu
avainsanan kilpailun tulee olla maltillista

Avainsanojen hakumääriä ja kilpailuja voidaan tutkia erilaisilla työkaluilla tai esimerkiksi Optimaali Website Review -sivustoanalyysillä. On varsin merkityksellistä käytetäänkö sivustolla sellaisia avainsanoja, joiden kuukausittaiset hakumäärät liikkuvat kymmenissä, vai synonyymejä, joita haetaan tuhansia tai kymmeniä tuhansia kertoja kuukaudessa.

Hakukoneoptimointi ei ole kuollut – siitä on tullut strateginen markkinointikeino.