Konversio-optimoinnilla parempia tuloksia

Kävijämäärien merkitys liiketoiminnalle on yleisesti tiedostettu, mutta konversio-optimointi on tällä hetkellä kenties internet-markkinoinnin laiminlyödyin osa-alue. Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan verkkosivun kehittämistä siten, että sivu kykenisi saamaan mahdollisimman monet vierailijat toteuttamaan sivustolle asetettuja liiketoiminnallisia tavoitteita.

Konversioasteella tarkoitetaan verkkosivuston toteutuneiden tavoitteiden suhdetta verkkosivun kävijämäärään. Esimerkiksi, jos joka sadas kävijä tilaa verkkokaupasta tuotteen, on sivuston konversioaste 1 %. Vastaavasti, jos verkkosivuston tavoitteeksi on asetettu yhteydenotto, lasketaan konversioaste toteutuneiden yhteydenottojen suhteesta kävijämäärään.

Lyhyesti: Konversioaste (%) = Toteutuneet tavoitteet (kpl) / Kävijämäärät

Konversioseurantaa tehdään analytiikkaohjelmistojen avulla tai se voidaan konfiguroida suoraan muun muassa osaksi hakusanamainontaa, jolloin konversioaste on nähtävissä suoraan hakusanamainonnan raporteista. Hyvä klikkaussuhde ja huono konversioaste on merkki laskeutumissivun konversio-ongelmasta. Kävijä ei joko löydä mielenkiintoista sisältöä tai useimmissa tapauksissa ei ohjaudu liiketoiminnallisiin päämääriin epäselvän sisällön vuoksi.

Yritysten verkkosivustot on hyvin usein toteutettu visuaalisista – jopa taiteellisista – lähtökohdista, joita olisi aiheellista parantaa konversio-optimoinnilla. Elementtien ja navigaatioiden runsaus vie useilla sivustoilla kävijän “verkkosivulimboon”, jossa visuaaliset elementit kannibalisoivat liiketoiminnalliten tavoitteiden täyttymistä. Kävijä toisin sanoen viihtyy sivulla, mutta tekee kyllästymiseensä asti toimenpiteitä, joista ei ole liiketoiminnallista hyötyä.

Konversio-optimoinnin työvälineitä ovat web-analytiikkaohjelmistot, kuten Google Analytics, heatmap-työkalut, A/B-testaustyökalut ja oma kokemus käytettävyyssuunnittelusta. Konversioasteen parantaminen alkaa verkkosivuston tavoitteiden uudelleenmäärittelystä ja näiden konfiguroimisesta analytiikkaohjelmistoon.

Heatmap-työkalut auttavat hahmottamaan verkkosivuston visuaalisten elementtien ja rakenteen vaikutusta kävijään, mutta viime kädessä uusia laskeutumissivun variaatioita tulee testata A/B-testauksella, jossa luodaan variaatioita uudesta laskeutumissivusta ja yksinkertaisesti haarukoidaan paremmin konvertoivasta vaihtoehdosta aina vain parempi muunnelma.

Koska verkkoliiketoiminta on kävijämäärän, konversion ja keskiostoksen (tai liidin arvon) tulo, on pienelläkin konversioasteen kasvattamisella – konversio-optimoinnilla – on verrattain suuri merkitys kokonaisuuteen.