Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Optimaali Online Oy, Y-tunnus 2498988-8 PL 1429, 00101 Helsinki

2. REKISTERIN NIMI

Optimaali Online Oy:n suoramarkkinointirekisteri

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE


Henkilötietolain 10 § mukainen suoramarkkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Optimaali Online Oy:n sekä sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja kieltotiedot, yksi tai useampi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään mm. erilaisiin markkinointikilpailuihin rekisteröitymisen sekä palveluiden käyttötilanteiden yhteydessä, Optimaali Online Oy:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Optimaali Online Oy:n yhteistyökumppaneiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä tai julkisista lähteistä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Optimaali Online Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.


8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on tallennettu varmennetuille palvelimille jotka sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tiloihin on pääsy vain Optimaali Online Oy:n auktorisoimilla henkilöillä.