Display-mainonta

Display-mainonnan tehtävä internet-markkinoinnissa on etenkin tunnettuuden lisääminen ja mielikuvien luominen sekä mainnonan uudelleen kohdistaminen sivustolla jo vierailleille kohderyhmille. Display-mainonnalla tarkoitetaan teksti-, kuva-, animaatio- tai videomainosformaatteja, jotka sijoitellaan medioihin joko manuaalisesti tai ohjelmallisen ostamisen keinoin.

Display-mainonnan tehokkuuteen vaikuttaa etenkin mainonnan kohdennus. Kohdistamalla ja optimoimalla kampanjoita relevanteille kohderyhmille voidaan kasvattaa huomattavasti kampanjan tehokkuuslukuja sekä laskea uuden asiakkaan hankintakustannuksia. Tämän lisäksi tehokkuuteen vaikuttaa paljon markkinointiviestin sisältö ja visuaalisuus.

Display-mainonta toimii etenkin:

 • Kuluttajamarkkinoinnissa ja uustuotelanseerauksissa
 • Tunnettuuden lisäämisessä ja mielikuvien luomisessa
 • Uudelleenmarkkinoinnissa sivustolla jo vieraille ihmisille (re-targeting)
 • Kohdennettaessa mainontaa aihepiirin tai käyttäytymisen perusteella
 • Yhdistettynä hakusanamainontakampanjoihin

Mainosverkostostamme löytyy sekä suuria valtamedioita että myös pienempiä, eri aihepiireihin keskittyineitä sivustoja. Esimerkiksi Google Display -verkosto kattaa tuhansia verkkosivustoja, joihin mainostaja voi kohdistaa mainoksia sivuston sisällön mukaan. Display-mainonnan suunnittelussa on tärkeää kohdistaa mainos kohderyhmän kannalta oikeille sivustoille. Bannerimainontakampanjoiden toimimattomuuden syynä on usein pieleen mennyt kohderyhmäsuunnittelu.

Yksittäisistä mainosverkostoista suosittelemme etenkin Google Display -verkoston käyttöä hakusanamainonnan yhteydessä, mutta myös itsenäisenä kanavana. Google Display -verkosto on eri mainosverkostoihin verrattuna erittäin kustannustehokas kanava sen monipuolisten kohdistamismahdollisuutensa takia. Google Display -verkostossa on mahdollista mainostaa teksti-, kuvabanneri- ja videomainoksilla.

Display-mainonnan hinnoittelu riippuu valittavasta mediasta, mutta useimmissa tapauksissa voidaan valita joko klikki- tai mainosnäyttöperusteinen hinnoittelu. Hinnoittelumallia tärkeämpää on kuitenkin määritellä mitattavat tavoitteet ja seurata kampanjan tuloksia analytiikkaohjelmiston tai mainosverkoston hallintatyökalun kautta.

Mikäli yrityksesi kaipaa näkyvyyttä Display-verkostoissa, rakennamme yrityksellesi mediasuunnitelman tarjontasi ja toiveidesi perusteella ja optimoimme kampanjaa parhaan mahdollisen näkyvyyden takaamiseksi.

Ota yhteyttä meihin ja kerro kampanjatavoitteistasi ja alustavista kohderyhmistä tai pyydä suoraan tarjousta display-mainonnasta, niin esitämme ehdotuksemme toimivasta kampanjasta.

Dispaly-mainonta sisältää:

 • Markkinointiviestinnän sisällöllisen suunnittelun
 • Kohderyhmäsuunnittelun
 • Mediasuunnittelun ja medioiden valinnan
 • Mainosmateriaalin suunnittelun ja tuotannon
 • Mainoskampanjan toteutuksen ja koordinoinnin
 • Mainosvariaatioiden tuotannon
 • Kampanjan ylläpidon ja optimoinnin
 • Raportoinnin markkinointikampanjan tuloksista