WordPress -julkaisujärjestelmä verkkolehden moottorina

WordPress on avoimeen lähdekoodiin perustuva, alun perin blogien ylläpitoon tarkoitettu julkaisujärjestelmä, joka on kehittynyt nykyaikaiseksi verkkosivualustaksi. WordPress -sivustoja on jo yli 70 miljoonaa ja niiden vahvuuksia ovat yleisesti muun muassa helppokäyttöisyys, hakukoneystävällisyys sekä monipuolinen lisäosarajapinta. WordPressiin on tarjolla tällä hetkellä yli 30 000 lisäosaa, joiden avulla voidaan esimerkiksi vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen, lähettää uutiskirjeitä, luoda dynaamisia kuvagallerioita, julkaista laskeutumissivuja kampajoihin, luoda rajapintoja sivuston ja ulkoisten palveluiden välillä sekä muun muassa kääntää sivusto eri kielille.

WordPress perustuu PHP-kieleen ja se käyttää tietokantanaan MySQL:ää.

Verkkomyynnin maailma

Case: Verkkomyynnin maailma

Optimaali julkaisi helmikuussa Verkkomyynnin Maailmalle toteutetun verkkolehden, jonka voimanlähteenä toimii WordPress &8209;julkaisujärjestelmä. Verkkomyynnin Maailman tarve oli luoda painetun lehden tueksi helposti ylläpidettävä verkkosivusto, jonka sisältö on suureksi osaksi saatavilla vain tunnistautuneille tilaajille.

Verkkomyynnin Maailman verkkolehden pääasiallisia vaatimuksia olivat:

 • Hallintakäyttöliittymän helppokäyttöisyys
 • Monipuoliset käyttöoikeustasot eri profiilin käyttäjille
 • Nopea ja yksinkertainen tilausprosessi
 • Rajoitettu sisältönäkymä käyttöoikeustasojen mukaisesti
 • Hallintaliittymä mainosinventaarille
 • Hakukoneystävällisyys
 • Laajat ja monipuoliset jatkokehitysmahdollisuudet

Vaatimusten perusteella sivuston voimanlähteeksi valikoitui WordPress, joka vastaa jo perustoiminnallisuuksillaan moniin esitettyihin vaatimuksiin. WordPress muun muassa ratkaisee vaatimuksen eri käyttöoikeustasoista ja monipuolisista jatkokehitysmahdollisuuksista jo luonnostaan. Julkaisujärjestelmän perustoiminnallisuuksien lisäksi asensimme yhteensä 18 valmista lisäosaa. Ulkoasuksi päätettiin hankkia valmis teema, josta muokattiin Verkkomyynnin Maailman ilmeeseen sopiva sovellutus. Toiminnallisuuksista ainoastaan yksi vaati oman lisäosansa koodaamista.

Asennettuja lisäosia olivat mm.

 • Lomakelisäosa tietokantaosineen
 • Useiden käyttäjien lisäämiseen tarkoitettu lisäosa
 • Lisäosa sivustowidgetien räätälöimiseen
 • Lisäosa mainospaikkojen hallintaan
 • Hakukoneoptimointiin tarkoitettu lisäosa
 • Kirjautumislisäosa
 • Lisäosa vain kirjautuneiden käyttäjien näkymään
 • Kielenkäännöslisäosa