Facebook-markkinointi

Facebook-markkinointi kuuluu kävijämääränsä vuoksi oleellisena osana digitaaliseen markkinointiin ja viestintään. Sen merkittävin hyöty muihin kanaviin verrattuna on sen viraalisuus, jonka avulla voidaan tavoitetaan alkuperäistä kohderyhmää huomattavasti suurempi yleisö. Facebookia käyttää yli 2,2 miljoonaa suomalaista, joten Facebook on suosionsa vuoksi erittäin hyvä markkinointikanava varsinkin kuluttajatuotteiden ja -palveluiden markkinoinnissa.

Tehokkaan Facebook-markkinoinnin osatekijöitä ovat:

 • Liiketoimintaa tukeva sosiaalisen median strategia
 • Ajankohtaiset ja puhuttelevat tilapäivitykset
 • Sitouttavat ja toiminnalliset markkinointisovellukset
 • Social Plugins -jakotoiminnallisuuksien hyödyntäminen
 • Suunnitelmallisesti kohdennettu Facebook-mainonta
 • Markkinoinnin tehokkuuden seuranta

Facebook-markkinointi voidaan jakaa maksuttomiin ja maksullisiin keinoihin. Maksuttomia markkinointikeinoja ovat yrityksen Facebook-sivun sisältömarkkinointi, Social Plugins -jakotoiminnallisuudet sekä tietyt markkinointisovellukset. Maksullisia keinoja ovat Facebook-mainonta sekä osa markkinointisovelluksista. Näiden lisäksi tehokkuuden seurantaan ja raportointiin on olemassa laaja kirjo erilaisia työkaluja, jotka ovat pääsääntöisesti lisämaksullisia.

Maksuttomalla sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointiviestintää yrityksen Facebook-sivulla tilapäivitysten, statusten ja uutisten muodossa. Facebook-mainonnalla puolestaan tarkoitetaan Googlen hakusanamainonnan kaltaista klikki- tai mainosnäyttökohtaiseen hinnoitteluun perustuvaa maksettua mainontaa. Käyttäjää aktivoiva ja kiinnostava Facebook-mainonta sopii etenkin kuluttajamarkkinointiin, sillä mainoskampanjat voidaan kohdistaa demografisten tekijöiden, kuten iän, sukupuolen ja asuinpaikan, lisäksi kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Tarkoilla ja oikeilla valinnoilla varmistutaan, että viesti tavoittaa juuri oikean kohderyhmän, jolloin hukkakontaktien määrä on minimaalinen. Mainonta voidaan toteuttaa joko ohjaamalla kävijät ulkoiselle laskeutumissivulle, kampanjasivulle tai Facebook-applikaatioon.

Facebook-mainonta toimii parhaiten silloin, kun mainonnan laskeutumissivuna käytetään Facebook-applikaatiota tai -sovellusta, jonka avulla voidaan varmistaa Facebookin sääntöjen mukainen markkinointi ja tarjota kävijälle uniikkia sisältöä. Sovellusten avulla voidaan lisäksi kannustaa jakamista ja moninkertaistaa kampanjan tehokkuus.

Facebook julkaisee jatkuvasti uusia tapoja markkinoida tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi Social Plugins toiminnallisuudet lisääntyvät alati ja Facebook Offers -tyyppiset markkinointikeinot lisäävät jatkuvasti toteutusvaihtoehtojen kirjoa.

Lisäksi Facebook-sivuille voidaan toteuttaa lähes rajattomasti erilaisia Facebook-applikaatioita ja markkinointisovelluksia myynninedistämistarkoituksiin, kuten kilpailuja, alennuskuponki-applikaatioita ja yhteydenottolomakkeita.

Pyydä tarjousta tai ota yhteyttä ja kerro markkinointitarpeistasi. Kerromme mielellämme toimivista Facebook-markkinoinnin keinoista lisää.

Facebook-markkinointi sisältää:

 • Markkinointiviestinnän sisällöllisen suunnittelun
 • Kohderyhmäsuunnittelun
 • Facebook-markkinointisovelluksen suunnittelun
 • Facebook-markkinointisovelluksen teknisen tuotannon
 • Social Plugins -toiminnallisuuksien integraation
 • Facebook-mainonnan suunnittelun
 • Facebook-mainosvariaatioiden tuotannon
 • Mainonnan ylläpidon ja optimoinnin
 • Raportoinnin Facebook-markkinoinnin tuloksista