Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan verkkosivuston kehittämistä ja optimointia parhaimman mahdollisen tuoton tai tuloksen saavuttamiseksi. Siinä missä hakukoneoptimoinnin tarkoitus on tuoda lisää potentiaalisia asiakkaita verkkosivustollesi, konversio-optimoinnin tavoite on muuttaa mahdollisimman moni kävijöistä maksaviksi asiakkaiksi.

Konversio-optimoinnin prosessissa tutkitaan kävijävirtaa ja järjestetään uudelleen havaitut solmukohdat. Näin kävijän matkaa aloitussivulta tavoitteeseen lyhennetään samalla kannustaen käyttäjiä liiketoiminnan kannalta merkitykselliseen toimintaan (“call-to-action”) sivustolla harhailun sijaan. Konversio-optimointi suoritetaan käytettävyyssuunnittelijan ja internet-markkinoinnin asiantuntijan yhteistyönä.

Konversiotutkimuksessa hyödynnetään kävijän liikkeitä seuraavia työkaluja ja kävijöiden klikkaukset sekä hiiren liikkeet tallennetaan analyysiä varten. Lämpökarttakuvauksissa nähdään, miten kävijät toimivat yksittäisillä sivuilla: mitä linkkejä he klikkaavat ja mihin he kiinnittävät huomionsa. Web-analytiikasta tehtävien havaintojen perusteella taas voidaan analysoida sivuston rakennetta: miltä sivuilta kävijä poistuu ja mitkä sivut johtavat kävijää kohti liiketoiminnallista tavoitetta.

Konversio-optimoinnilla voidaan luoda huomattavia säästöjä markkinointikustannuksissa, kun yksittäisen kävijän todennäköisyys konvertoitua maksavaksi asiakkaaksi paranee. Konversio-optimoinnilla maksimoit markkinointikanavien tuoton.

Toteuttaako sinun verkkosivustosi sille asetetut tavoitteet? Ota yhteyttä niin otetaan asiasta selvää.