Artikkelit

Hakusanamainonta ja tulosten seuranta

Hakusanamainonta (yleisemmin hakukonemainonta) on tehokas tapa markkinoida verkkosivustoja ja siellä esillä olevia tuotteita ja palveluita. Suomessa ylivoimaisesti käytetyin verkon tiedonhakupalvelu on Googlen hakukone. Tutkimusten mukaan lähes 90% suomalaisista etsii verkosta tietoa ostopäätöstensä tueksi. Siksi yrityksen näkyminen käytetyimmän hakukoneen hakutulosten yhteydessä erittäin nopea ja kustannustehokas tapa tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita.

Erityisen tehokasta hakusanamainonnasta tekee nimensä mukaisesti juuri se, että mainoksia näytetään potentiaalisille asiakkaille ennakkoon määriteltyjen hakusanojen perusteella ja vain sillä maantieteellisellä alueella sijaitseville käyttäjille, joita halutaan tavoittaa. Toisin sanoen, mainostaja voi määrittää hyvin tarkasti sen, millaisten Googlen hakutulosten yhteydessä hän haluaa mainostensa näkyvän ja toisaalta myös sen, millaisten hakujen yhteydessä ei haluta näkyä. Ja mikä tärkeintä, mainoksia näytetään juuri silloin kun potentiaalinen asiakas etsii tietoa kyseisistä tuotteista ja palveluista.

Tämä asiakkaan olemassa olevan tarpeen ja mainoksen esittämisen oikea-aikaisuus tekee hakusanamainonnasta tehokkuudeltaan vertaansa vailla olevan mainoskanavan. Kun tähän yhdistetään vielä dynaamisesti verkon käyttäjän tekemien hakujen mukaan päivittyvä mainosten sisältö, voidaan puhua mainonnasta jonka perusteella tehdyt mainosklikkaukset ja niiden kautta sivustolle saavutetut käyttäjät ovat jokainen potentiaalisia asiakkaita. Ja mikä parasta, mainostaja maksaa vain klikkauksista eli siitä kun potentiaalinen asiakas on saatu mainostajan verkkosivustolle.

Myös hakusanamainonnan tuloksia pitää seurata. Hakusanamainonta yhdistettynä verkkoanalytiikkaan tarjoaa hyvin yksityiskohtaista tietoa mainonnanlla saavutetuista tuloksista, tulee mainostajan ehdottomasti hyödyntää tämä tieto jotta hän voi saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen käytettävissä olevalla mainosbudjetilla.

Mainonnan tehokkuutta voidaan seurata mainonnan kautta saaduilla konversioilla. Konversio voi tarkoittaa esimerkiksi poitentiaalisen asiakkaan verkkosivujen kautta lähettämää lisätietoapyyntöä tai yhteydenottopyyntöä. Yhdistämällä mainostiliin Analytiikkaohjelmisto, voidaan lähes reaaliaikaisesti seurata kuinka moni mainonnan kautta sivustolle päätynyt potentiaalinen asiakas aiheuttaa toivotun konversion, esimerkiksi yhteydenottopyynnön. Tämän perusteella voidaan laskea yhden yhteydenottopyynnön hinta. Kun tiedetään montako yhteydenottopyyntöä vaaditaan yhteen uuteen asiakkuuteen, pystytään laskemaan montako mainoseuroa tarvitaan jotta saavutetaan yksi uusi asiakas. Tämän jälkeen mainostajan pitää vain päättää kuinka monta uutta asiakasta hän kuukausittain haluaa.

Jätä meille yhteydenottopyyntö, asiantuntijamme kertoo miten uusien asiakkaiden ja lisämyynnin hankkiminen kannattaa toteuttaa teidän yrityksellenne.

Dynaaminen verkkokaupan mainonta

Hakusanamainonta on oivallinen tapa markkinoida verkkokaupan tuotteita. Kilpailu verkkokauppojen välillä on kovaa ja verkkokauppiaat ovat valmiita maksamaan korkeita klikkihintoja pääsystä hakutulosten kärkipäähän. Erottuminen palveluntarjoajien joukosta on vaikeaa, varsinkin jos haluaa tehdä sen kustannustehokkaasti. Lue lisää »

YouTube-mainonta

YouTube on tehokas kanava tavoittaa yrityksen potentiaaliset asiakkaat. YouTube on kasvattanut suosiotaan käyttäjien keskuudessa ja on tällä hetkellä maailman suurin videoiden toistoon erikoistunut sivusto ja toiseksi suurin hakukone Googlen jälkeen. Tänä päivänä jo lähes puolet YouTubessa tehtävistä hauista on informaatiohakuja, joten mielikuva pelkästä viihdesisällöstä voidaan haudata. Lue lisää »

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan verkkosivuston kehittämistä ja optimointia parhaimman mahdollisen tuoton tai tuloksen saavuttamiseksi. Siinä missä hakukoneoptimoinnin tarkoitus on tuoda lisää potentiaalisia asiakkaita verkkosivustollesi, konversio-optimoinnin tavoite on muuttaa mahdollisimman moni kävijöistä maksaviksi asiakkaiksi. Lue lisää »

Analytiikka

Jokainen verkkosivusto on olemassa jostain syystä. Yritysten sivuilla on viimekädessä aina jokin liiketoiminnallinen tavoite, kuten uuden asiakkuuden solmiminen, uuden myyntiliidin hankkiminen tai brändin rakentaminen. Web-analytiikan tehokkaassa käytössä liiketoiminnallisista KPI-mittareista jalostetaan analytiikkamittarit, joilla seurataan verkkoliiketoiminnan tehokkuutta. Lue lisää »

Facebook-markkinointi

Facebook-markkinointi kuuluu kävijämääränsä vuoksi oleellisena osana digitaaliseen markkinointiin ja viestintään. Sen merkittävin hyöty muihin kanaviin verrattuna on sen viraalisuus, jonka avulla voidaan tavoitetaan alkuperäistä kohderyhmää huomattavasti suurempi yleisö. Facebookia käyttää yli 2,2 miljoonaa suomalaista, joten Facebook on suosionsa vuoksi erittäin hyvä markkinointikanava varsinkin kuluttajatuotteiden ja -palveluiden markkinoinnissa. Lue lisää »

Display-mainonta

Display-mainonnan tehtävä internet-markkinoinnissa on etenkin tunnettuuden lisääminen ja mielikuvien luominen sekä mainnonan uudelleen kohdistaminen sivustolla jo vierailleille kohderyhmille. Display-mainonnalla tarkoitetaan teksti-, kuva-, animaatio- tai videomainosformaatteja, jotka sijoitellaan medioihin joko manuaalisesti tai ohjelmallisen ostamisen keinoin. Lue lisää »

Sähköpostimarkkinointi

Uutiskirjeillä ja sähköpostikampanjoilla on erinomainen näkyvyys ja oikein toteutettuna niillä on tutkitusti vahva vaikutus asiakkaiden ostopäätöksiin. Sähköpostimarkkinointi on internet-markkinoinnin keino, jolla voidaan saavuttaa suuria määriä uusia asiakkaita suhteellisen pienillä markkinointipanostuksilla. Sähköpostimarkkinoinnin mitattavuus on lisäksi huippuluokkaa, sillä jokaisen lähetyksen tilastoista nähdään vastaanottajakohtaisesti uutiskirjeen saaneet ja avanneet henkilöt sekä klikkimäärät kutakin linkkiä kohtaan. Lue lisää »

Hakusanamainonta

Hakusanamainonta eli Google-mainonta on toimialasta riippumatta kustannustehokasta mainontaa, jossa mainostaja maksaa ainoastaan tuloksista eli sivustolle ohjatusta liikenteestä – ei mainosnäytöistä. Oikein kohdistettu hakusanamainonta on yksi tehokkaimmista internet-markkinoinnin muodoista, jonka tulokset ovat nopeasti todennettavissa. Lue lisää »

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi tarkoittaa teknisiä ja sisällöllisiä toimenpiteitä, joilla vaikutetaan sivuston näkyvyyteen hakukoneiden luonnollisissa hakutuloksissa. Hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta yhdessä muodostavat hakukonemarkkinoinnin kokonaisuuden – yhden internetin tärkeimmistä markkinointikeinoista. Lue lisää »