Analytiikka

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan verkkosivuston kehittämistä ja optimointia parhaimman mahdollisen tuoton tai tuloksen saavuttamiseksi. Siinä missä hakukoneoptimoinnin tarkoitus on tuoda lisää potentiaalisia asiakkaita verkkosivustollesi, konversio-optimoinnin tavoite on muuttaa mahdollisimman moni kävijöistä maksaviksi asiakkaiksi. Lue lisää »

Analytiikka

Jokainen verkkosivusto on olemassa jostain syystä. Yritysten sivuilla on viimekädessä aina jokin liiketoiminnallinen tavoite, kuten uuden asiakkuuden solmiminen, uuden myyntiliidin hankkiminen tai brändin rakentaminen. Web-analytiikan tehokkaassa käytössä liiketoiminnallisista KPI-mittareista jalostetaan analytiikkamittarit, joilla seurataan verkkoliiketoiminnan tehokkuutta. Lue lisää »

Avainsana-analyysi Google-optimoinnin perustana

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa teknisiin ja sisällöllisiin toimenpiteisiin. Teknisillä toimenpiteillä toimenpiteillä luodaan edellytykset sivun löytymiselle hakukoneista, kun taas sisällöllisillä toimenpiteillä vaikutetaan siihen, millä hakutermeillä sivu valikoituu hakutuloksiin. 2000-luvun alussa Google-optimointi tarkoitti lähinnä meta-tagien lisäämistä lähdekoodiin ja yksittäisillä kikoilla voitiin saavuttaa näkyvyyttä hakutulosten ensimmäisellä sivulla. Kuitenkin Googlen tuoreimpien Panda ja Penguin -päivitysten tarkoituksena on ollut korostaa sivuston sisällön merkitystä ja vähentää yksittäisten hakukoneoptimointikikkojen merkitystä ja näin vähentää mahdollisuuksia hakutulosten manipulointiin. Lue lisää »

Konversio-optimoinnilla parempia tuloksia

Kävijämäärien merkitys liiketoiminnalle on yleisesti tiedostettu, mutta konversio-optimointi on tällä hetkellä kenties internet-markkinoinnin laiminlyödyin osa-alue. Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan verkkosivun kehittämistä siten, että sivu kykenisi saamaan mahdollisimman monet vierailijat toteuttamaan sivustolle asetettuja liiketoiminnallisia tavoitteita. Lue lisää »