Sijainti Googlen hakutuloksissa ja sen merkitys

Tuoreen tutkimuksen mukaan Google-haun sijainti ensimmäisenä Googlen hakutuloksissa generoi keskimäärin 36,4% kaikesta hakuliikenteestä. Ensimmäinen hakutulos konvertoi esimerkiksi kolminkertaisesti verrattuna toiseen hakutulokseen, joka saavutta yhdysvaltalaisen Optifyn mukaan keskimäärin 12,5% kävijöistä. Ensimmäisellä hakutulossivulla olevien linkkien “click-through-rate” (CTR) on keskimäärin 8,9%.

Vuonna 2006 AOL:n tekemän tutkimuksen mukaan ensimmäinen hakutulos saavutti jopa 42,3% kaikista hauista, joten muutos kuuden vuoden takaiseen tutkimukseen on varsin merkittävä. Samalla aikavälillä hakusanamainonnan, kuten Google Adwordsin, suosio on kasvanut merkittävästi, joten osa muutoksesta selittyy mainosklikkien yleistymisellä.

Tutkimustuloksissa huomioinarvoista on, että ns. pitkän hännän Google-hauissa jakauma tasoittuu jonkin verran, kun taas geneerisissä hauissa ensimmäinen hakutulos näyttää saavuttavan yhä korkeamman CTR:n.

Pitkän hännän hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle yltävät linkit saavuttavat kaksinkertaisesti klikkejä verrattuna geneeristen hakujen ensimmäisenquote close sivun tuloksiin.

Kun haku tehdään geneerisillä sanoilla, ensimmäistä hakutulosta klikataan todennäköisemmin kuin siinä tapauksessa, että käyttäjä hakee tarkasti määritellyillä hakutermeillä. Pitkän hännän hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle yltävät linkit saavuttavat kaksinkertaisesti klikkejä verrattuna geneeristen hakujen ensimmäisen sivun tuloksiin. Toisin sanoen, sivuston optimoiminen geneeristen hakusanojen mukaan ei tuota yhtä mainittavaa hyötyä kuin hakukoneoptimoimalla sivuja pitkän hännän hakujen mukaan. Oleellista on optimoida sivuston sivuja tarkkojen hakutermien mukaan ja säilyä tärkeimmissä hauissa ensimmäisellä sivulla.

Liiketoiminnan kannalta huomioitavaa on, että yleisimmissä hauissa ensimmäiseksi hakutulokseksi nousee usein oman liiketoiminnan kannalta vähemmän relevantti linkki, esimerkiksi Wikipedia-artikkeli, jonka kanssa kilpailu on useimmissa tapauksissa käytännössä mahdotonta. Järkevä investointi geneerisissä hauissa onkin monessa tapauksessa raskaan hakukoneoptimoinnin sijaan hakusanamainonta, jolla yhden kävijän hinta muodostuu lopulta pienemmäksi kuin siinä tapauksessa, että panostukset kohdistettaisiin veriseen kilpailuun luonnollisissa hakutuloksissa.

Liiketoiminnallisesti oleellisempaa hakukonemarkkinointia on pyrkiä mahdollisimman useissa pitkän hännän hauissa ensimmäiselle sivulle ja panostaa geneerisissä hauissa näkyvyyteen hakusanamainonnan kautta.